Senior advisor to ambitious
companies and organizations
Med tredive års ledelseserfaring inden for virksomhedskommunikation og -relationer rådgiver jeg virksomheder og organisationer om håndteringen af muligheder og udfordringer vedrørende deres kommunikation, omdømme og relationer. Tre aspekter af ledelse, som er uløseligt forbundet og afgørende for enhver organisations succes.
Uanset udfordringen eller muligheden, du står over for, er en velgennemtænkt kommunikations- og stakeholderstrategi essentiel. Jeg tilbyder erfaringsbaseret rådgivning om do’s and dont’s, fordele og faldgruber ved strategiske alternativer, og evnen til at engagere den øverste ledelse i at fastlægge den bedste kurs.

For at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig som rådgiver, oplægsholder, moderator eller workshop facilitator, kontakt:

Mike Rulis
mike@mikerulis.com
+45 4030 1860

Kompetencer

Corporate Branding

I en verden, hvor information er i overflod og opmærksomhed den knappe ressource, må virksomheder og organisationer gøre sig klart, hvordan de vil skabe sig et fortrin i kampen for talent, investeringer, politisk støtte og kundeloyalitet. Det siger sig selv, at en modig brandingstrategi er et must.

Læs mere
Issues management

Alle virksomheder og organisationer af en vis størrelse vil fra tid til anden have sager, issues, som påkalder sig kritik fra vigtige interessenter og risikerer at skade virksomhedens omdømme og forretning. Det kan være på grund af dårlig performance, ledelsessvigt, dårlig kvalitet, brud på god forretningsetik, problemer på arbejdspladsen … listen er lang.

Læs mere
Krisekommunikation

Pludseligt opståede hændelser, der bringer menneskers liv og helbred i fare eller påfører miljøet alvorlig skade, er hvad mange virksomheder og organisationer frygter mest. Alvorlige arbejdsulykker, kidnapninger, brand, vold på arbejdspladsen, udslip, produktdefekt ….

Læs mere
Ledelseskommunikation

I centrum af enhver succesfuld organisation er engagerede medarbejdere, som identificerer sig med organisationens formål og mission og ved, hvordan de bidrager til dens succes. Det kræver en langsigtet intern kommunikationsstrategi, der er tæt forbundet med organisationens kommercielle, branding og HR-strategier.

Læs mere
Mediestrategi

De klassiske nyhedsmedier og de sociale medier kan både skabe og nedbryde en organisations omdømme og dermed dens evne til at nå sine mål. Enhver organisation af en vis størrelse er nødt til at gøre op med sig selv, hvordan den vil interagere med begge typer af medier. For nogle organisationer kan en reaktiv mediestrategi være fin. For andre er det ikke en mulighed.

Læs mere
Bæredygtighedsstrategi

Alle virksomheder og organisationer er ansvarlige for at udføre deres aktiviteter på en måde, der som minimum ikke udnytter verdens menneskelige og naturlige ressourcer og økosystemer. Desuden forventes de at efterleve både ordene og ånden i de love, der regulerer dem, og være i stand til at dokumentere, hvordan de skaber værdi for samfundet som helhed.

Læs mere