Kompetencer

Corporate Branding

I en verden, hvor information er i overflod og opmærksomhed den knappe ressource, må virksomheder og organisationer gøre sig klart, hvordan de vil skabe sig et fortrin i kampen for talent, investeringer, politisk støtte og kundeloyalitet. Det siger sig selv, at en modig brandingstrategi er et must. En strategi forankret i et ambitiøst purpose, som udstråler virksomhedens sande karakter og knytter bånd til dens interessenter. Desværre er mange brandingstrategier uambitiøse og generiske, fordi det, der ender med at blive godkendt, er den laveste fællesnævner blandt de (ofte for mange) mennesker, som er involveret i processen med at udvikle dem. Spild af tid og penge.

Issues management

Alle virksomheder og organisationer af en vis størrelse vil fra tid til anden have sager, issues, som påkalder sig kritik fra vigtige interessenter og risikerer at skade virksomhedens omdømme og forretning. Det kan være på grund af dårlig performance, ledelsessvigt, dårlig kvalitet, brud på god forretningsetik, problemer på arbejdspladsen … listen er lang. Endvidere sker det ofte, at en organisations håndtering af en sag ender som et meget større issue end det, der oprindelig forårsagede kontroversen. God issues management er at kunne forudse, vurdere og tage aktion på issues, inden de materialiserer sig. Og, i de tilfælde hvor et issue bryder ud i lys lue, at håndtere sagen så den forårsager mindst mulig skade og lære af den, så man er bedre rustet næste gang. For der bliver en næste gang.

Krisekommunikation

Pludseligt opståede hændelser, der bringer menneskers liv og helbred i fare eller påfører miljøet alvorlig skade, er hvad mange virksomheder og organisationer frygter mest. Alvorlige arbejdsulykker, kidnapninger, brand, vold på arbejdspladsen, udslip, produktdefekt …. At kommunikere under en pludseligt opstået krise er hårdt både på grund af det, der er er på spil, og fordi man ofte er nødt til at træffe beslutninger på basis af antagelser snarere end fakta. Et effektivt kommunikationsberedskab vil ikke alene hjælpe med at mindske menneskelige lidelser og fysiske skader. Det er også forudsætningen for, at virksomheden eller organisationen opleves som handlende professionelt og respektfuldt. Scenarieplanlægning, procesbeskrivelser og grundig træning af de medarbejdere, der er involveret i krisekommunikation, er første skridt til at skabe den nødvendige selvtillid og klarhed.

Ledelseskommunikation

I centrum af enhver succesfuld organisation er engagerede medarbejdere, som identificerer sig med organisationens formål og mission og ved, hvordan de bidrager til dens succes. Det kræver en langsigtet intern kommunikationsstrategi, der er tæt forbundet med organisationens kommercielle, branding og HR strategier. Succesfulde organisationer ved også, at det, der gjorde dem succesfulde næppe er opskriften på fremtidig succes.  Behovet for at foretage ændringer – det være sig strategiske, kulturelle eller strukturelle – vil altid være der. Hvad der adskiller de bedste virksomheder og organisationer fra resten er deres evne til at gennemføre ændringer uden at det går ud over produktivitet og medarbejderengagement. Ligefrem og ærlig kommunikation er en god begyndelse. Uden at overdrive den brændende platform eller oversælge den lysende fremtid, som ændringerne skal føre til.

Mediestrategi

De klassiske nyhedsmedier og de sociale medier kan både skabe og nedbryde en organisations omdømme og dermed dens evne til at nå sine mål. Enhver organisation af en vis størrelse er nødt til at gøre op med sig selv, hvordan den vil interagere med begge typer af medier. For nogle organisationer kan en reaktiv mediestrategi være fin. For andre er det ikke en mulighed, fordi de har brug for synlighed og historiefortælling til at nære deres brand.  Fælles for alle virksomheder og organisationer er, at de skal have en plan for, hvordan de vil håndtere de to typer af medier, når de kommer i modvind. Det kommer de på et tidspunkt.

Bæredygtighedsstrategi

Alle virksomheder og organisationer er ansvarlige for at udføre deres aktiviteter på en måde, der som minimum ikke udnytter verdens menneskelige og naturlige ressourcer og økosystemer. Desuden forventes de at efterleve både ordene og ånden i de love, der regulerer dem, og være i stand til at dokumentere, hvordan de skaber værdi for samfundet som helhed. Dette er og vil fortsætte med at være genstand for mange interessante diskussioner i direktioner og bestyrelser. Hvorfor? Samfundets forventninger udvikler sig hurtigt, og i modsætning til den finansielle performance er der meget få etablerede standarder for, hvordan man måler social og miljømæssig performance. En ting står klart: Alle større organisationer har brug for en strategi for, hvordan de vil være ’en bæredygtig forretning’, hvordan de vil dokumentere deres performance og hvordan de vil kommunikere troværdigt herom.